Scoutkåren startade sin verksamhet januari 1925 då KFUM:s Scoutkår grundades av Gustaf ”Hagge” Hagström. 1958 bildades KFUK:s Öbackakår och de båda kårerna slogs samman till KFUK-KFUM:s Scoutkår i Härnösand 1968.

Vill du bli ledare i kåren eller hjälpa till med någonting annat? Kontakta kårstyrelsen.