Rinkabyfältet

Familjescouter 0-7 år

Hösten 2017 startade vi en ny avdelning för familjescouting.

Bli scout nu

Familjescouting kan i korthet beskrivas som en verksamhet där barn och vuxna tillsammans får möta både utmaningar, aktiviteter och nya personer i en verksamhet som kännetecknas av glädje och där lekfullheten och upplevelsen får stå i centrum.

Familjescouting vänder sig till:

  • Barn under åtta år som deltar tillsammans med vuxen.
  • Vuxen som deltar tillsammans med barn under åtta år.

Möten sker ungefär en gång i månaden, några timmar under en helgdag.
Tillsammans upptäcker vi naturen, årstidsväxlingarna, små och stora ting. Vi fikar egen medhavd matsäck tillsammans i naturen.

Att vara medlem i scoutkåren

Som familjescout kostar det 100kr per person och termin att vara med i scoutkåren.
Per person gäller även tre stycken ”prova-på”-möten där man får delta kostnadsfritt och där man fortfarande täcks av Scouternas försäkringar. Efter det tredje mötet behöver man anmäla sig som medlem i scoutkåren för att kunna fortsätta.

I och med att man träffas en gång i månaden är det i princip kostnadsfritt hela första terminen.

Efter att man blivit medlem i scoutkåren skickas det ut en faktura centralt från Scouterna.

Som medlem i kåren täcks man av Scouternas försäkringar, man får Scouternas medlemstidning hemskickad till sig, samt att man får en del rabatter man kan nyttja, bland annat hos SJ, förutom att man får ta del av den fantastiska verksamheten!

Är du intresserad? Fyll i formuläret här!

Familjescouter 0-7 år

Ledare på avdelningen Familjescouter