I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

På årsmötet 2018-02-25 fastställdes medlemsavgiften för 2019 som följer:

§16. Fastställande av medlemsavgift
Beslöts att medlemsavgiften utformas så att 1) de fastslagna avgifterna ska hållas oförändrade oberoende av avgifter till Scouternas Riksorganisation, Mitt scoutdistrikt och KFUM Sverige, 2) ledare/funktionär betalar 100 kr/termin, scouter t.o.m. 15 år 300 kr/termin, medlemmar från 16 år 150 kr/termin samt familjescoutdeltagare (barn 0-7 år samt medföljande anhöriga) 100 kr/termin.

På årsmötet 2019-02-04 fastställdes medlemsavgiften för 2020 som följer:

§16. Fastställande av medlemsavgift
Beslöts att medlemsavgiften utformas så att
1) de fastslagna avgifterna ska hållas oförändrade oberoende av avgifter till Scouternas Riksorganisation, Mitt scoutdistrikt och KFUM Sverige,
2) ledare/funktionär betalar 100 kr/termin,
scouter t.o.m. 15 år 300 kr/termin,
medlemmar från 16 år 150 kr/termin
samt familjescoutdeltagare (barn 0-7 år samt medföljande anhöriga) 100 kr/termin.

Du får en faktura utskickad centralt av Scouterna med betalningsinformation efter att du blivit registrerad som medlem i kåren.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.